ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
پروژه ها
کمينه
پروژه ها
احداث آببند زنگ آباد پیرانشهر
احداث سد انحرافی و کانال دره دایی الیگودرز
احداث و لاینینگ کانالهای ساحل چپ دشت مهاباد
احداث جاده سرویس ها و زهکش ها و ابنیه ساحل چپ دشت
احداث خط انتقال آب و شبکه توزیع شهرک عشایری شیبلو
احداث کنترل سیلاب قاشقابلاغ خوی
احداث ریپ راپ سد شهید کشتگر ارومیه
احداث ایستگاه پمپاژ شمال سد حسنلو
احداث باند خط انتقال آب به تکاب
احداث کانال انتقال آب به دشت بناب
احداث سد انحرافی و حوضچه رسوبگیر تغذیه مصنوعی کشمش
احداث شبکه فاضلاب A,B ناحیه S ارومیه
احداث پل ( آبنمای ) پائین دست سد زرینه رود بوکان
اجرای عملیات لوله گذاری خط تغذیه شبکه توزیع منطقه
سیستم انحراف سد سیمینه رود
احداث ساختمان بانک ملت شعبه سه راهی میاندوآب
احداث ساختمان اداره کار و امور اجتماعی شهرستان
اجرای عملیات باز سازی ومرمت بند انحرافی قطلو
ترمیم و اصلاح کانالهای یوالار،کشتیبان،بالدرلو
احداث دایک حفاظتی A سیل بند خاکی پلدشت
ساماندهی رودخانه زنگمار در محدوده اتصال به رود ارس
احداث سد مخزنی سیمینه رود و سازه های وابسته و جاده
تکمیل عملیات اجرایی افزایش ارتفاع سد زرینه رود
آرماتور بندی، قالببندی و بتن ریزی سدخراسانه بوکان
اجرای کانالهای اصلی شبکه آبیاری و زهکشی ساریسو
طرح تکمیلی دایک حفاظتی پلدشت
احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی طرح کرم آباد-واحد ع
احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی طرح کرم آباد - واحد
عملیات علاج بخشی سد بیدواز اسفراین به صورت طرح و س
احداث شبکه فرعی ابیاری و زهکشی کرم اباد3
طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتی
لایروبی و ساماندهی رودخانه کانی رش

 

        لیست پروژه ها

 

        1 .   احداث آببند زنگ آباد پیرانشهر

 

2.     احداث سد انحرافی و کانال دره دایی الیگودرز


3.     احداث و لاینینگ کانالهای ساحل چپ دشت مهاباد


4.     احداث جاده سرویس ها و زهکش ها و ابنیه ساحل چپ دشت مهاباد


5.     احداث خط انتقال آب و شبکه توزیع شهرک عشایری شیبلو


6.     احداث کنترل سیلاب قاشقابلاغ خوی


7.     احداث ریپ راپ سد شهید کشتگر ارومیه


8.     احداث ایستگاه پمپاژ شمال سد حسنلو


9.     احداث باند خط انتقال آب به تکاب


10. احداث کانال انتقال آب به دشت بناب


11. احداث سد انحرافی و حوضچه رسوبگیر تغذیه مصنوعی کشمش تپه ماکو


12. احداث شبکه فاضلاب A,B ناحیه S ارومیه


13. احداث پل ( آبنمای ) پائین دست سد زرینه رود بوکان


14. اجرای عملیات لوله گذاری خط تغذیه شبکه توزیع منطقه 4 آب مهاباد


15. احداث کنترل سیلاب ساحل راست سیمینه رود (میاندوآب )


16. احداث ساختمان بانک ملت شعبه سه راهی میاندوآب


17. احداث ساختمان اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ارومیه


18.احداث سد مخزنی سیمینه رود و سازه های وابسته و جاده جایگزین


19.تجهیز کارگاه و اجرای عملیات ترمیم و اصلاح مقاطع طولی و عرضی

 

و پوشش سنگی و بتنی انهار یوالار، کشتیبان و نهر منشعب از آن بالدرلو

 

20.تجهیز کارگاه و اجرای عملیات بازسازی و مرمت بند انحرافی قطلووترمیم

 

و اصلاح مقاطع طولی و عرضی و پوشش بتنی و سنگی انهار قطلو و گوک تپه

 

21.اجرای سیستم انحراف آب سد سیمینه رود


22.احداث دایک حفاظتی A (سیل بند خاکی) پلدشت


23.طرح ساماندهی رودخانه زنگماردر محدوده اتصال به رودخانه ارس در

 

شهر پلدشت


24.تکمیل عملیات اجرایی افزایش ارتفاع سد زرینه رود

 

25.اجرای آرماتور بندی ، قالببندی و نصب واتر استاپ و بتن ریزی طبق

 

مشخصات سد خاکی خراسانه بوکان

 

26 . تکمیل اجرای کانالهای اصلی شبکه آبیاری و زهکشی ساریسو

 

 

27 طرح تکمیلی احداث دایک حفاظتی A (سیل بند خاکی) پلدشت

 

 

28-احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی طرح کرم آباد - واحد عمرانی 6


       29-احداث شبکه اصلی ابیاری و زهکشی طرح کرم آباد - واحد عمرانی 7

30             عملیات علاج بخشی سد بید واز اسفراین به صورت طرح و ساخت

  -31      احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی کرم آباد 3

     ط   32-طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی پایین دست بهمنشیر به روش طرح و ساخت

 

نمایش تک صفحه ای

پروژه ها | صفحه 1 از 33 | احداث آببند زنگ آباد پیرانشهر

چاپ  


Copyright 2020 www.ANAJ-Group.com   |  ANAJ  |  حريم شخصي كاربران  |  شرایط استفاده