ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چند صفحه ای
کمينه
بخشنامه های سال 96(بخش دوم) | بخشنامه های سال 96(بخش اول) | بخشنامه های سال 95 (بخش دوم) | بخشنامه های سال 95( بخش اول) | بخشنامه های سال 94 (بخش دوم) | بخشنامه های سال 94(بخش اول) | بخشنامه های سال93 (بخش دوم) | بخشنامه های سال 93(بخش اول) | بخشنامه های سال92
 
نمایش تک صفحه ای
   

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل

راهنماي مديريت ريسك سوانح آلودگي در منابع آب هاي سطحي و زيرزميني

دستورالعمل شرح خدمات و تعيين حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك، سال 1395

سامانه مديريت دانش اسناد فني و اجرايي كشور (سما)

شرح عمومي خدمات مديريت طرح در صنعت احداث (براي اجراي طرح هاي غيرصنعتي)

راهنماي بهبود بهره وري از طريق انجام مهندسي دوباره طرح هاي سدسازي - ضابطه شماره 718

آيين نامه روش كار شوراي فني استان

مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهي پيمانكاران كوچك

ضوابط اجرايي كارهاي اماني در پروژه هاي استاني

شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهري و حومه - ضابطه شماره 314

روش هاي محاسبه حداكثر بارش محتمل (PMP) و منحني هاي عمق، سطح، تداوم بارش (DAD) - ضابطه شماره 716

راهنماي حريم كيفي منابع آب جهت بسته بندي با هدف شرب - ضابطه شماره 711

راهنماي انتخاب روش تدارك پروژه

تصحيح پيوست راهنماي طراحي سيستم هاي فتوولتاييك به منظور تامين انرژي الكتريكي به تفكيك اقليم و كاربري - ضابطه شماره 667

دستورالعمل طراحي سازه اي و الزامات و ضوابط عملكردي و اجرايي نماي خارجي ساختمان ها - ضابطه شماره 714

تعيين حداكثر ظرفيت و تعداد كار مجاز شركت هاي تشخيص صلاحيت شده بر اساس آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران اجراي پروژه هاي صنعتي به روش طرح و ساخت

تعرفه خدمات نقشه برداري، سال 1395


بخشنامه های سال 96(بخش اول) | صفحه 3 از 9 | بخشنامه های سال 95( بخش اول)

چاپ  

لینکهای مرتبط
کمينه

چاپ  

 
کمينهCopyright 2020 www.ANAJ-Group.com   |  ANAJ  |  حريم شخصي كاربران  |  شرایط استفاده