ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
هیچ محتوایی یافت نشد. لظفا از مدیریت محتوا جهت افزودن محتوا استفاده نمایید.
چند صفحه ای
کمينه
بخشنامه های سال 95(بخش دوم) | بخشنامه های سال 95(بخش اول) | بخشنامه های سال 94(بخش اول) | بخشنامه های سال 94(بخش دوم) | بخشنامه های سال 93 (بخش اول) | بخشنامه های سال 93(بخش دوم) | بخشنامه های سال 1392
 
نمایش تک صفحه ای

مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهي پيمانكاران كوچك

ضوابط اجرايي كارهاي اماني در پروژه هاي استاني

شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهري و حومه - ضابطه شماره 314

روش هاي محاسبه حداكثر بارش محتمل (PMP) و منحني هاي عمق، سطح، تداوم بارش (DAD) - ضابطه شماره 716

راهنماي حريم كيفي منابع آب جهت بسته بندي با هدف شرب - ضابطه شماره 711

راهنماي انتخاب روش تدارك پروژه

تصحيح پيوست راهنماي طراحي سيستم هاي فتوولتاييك به منظور تامين انرژي الكتريكي به تفكيك اقليم و كاربري - ضابطه شماره 667

دستورالعمل طراحي سازه اي و الزامات و ضوابط عملكردي و اجرايي نماي خارجي ساختمان ها - ضابطه شماره 714

تعيين حداكثر ظرفيت و تعداد كار مجاز شركت هاي تشخيص صلاحيت شده بر اساس آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران اجراي پروژه هاي صنعتي به روش طرح و ساخت

تعرفه خدمات نقشه برداري، سال 1395


بخشنامه های سال 95(بخش دوم) | صفحه 1 از 7 | بخشنامه های سال 95(بخش اول)

چاپ  

لینکهای مرتبط
کمينه

چاپ  

 
کمينهCopyright 2008 www.Atorpat.ir   |  Atorpat  |  حريم شخصي كاربران  |  شرایط استفاده